Logo

Skratite svoje URL-ove i linkove uz pomoć oqp.ru i uštedite prostor i vrijeme! Jednostavno stvarajte kratke veze i kratica URL-ova koje su lako dijeljive i učinite svoje resurse dostupnijima. Naučite kako skratiti link i stvorite kratke veze za svoje potrebe. Isprobajte oqp.ru i skratite URL-ove danas!" (Shorten your URLs and links with oqp.ru and save space and time! Easily create short links and URL shortcuts that are easy to share and make your resources more accessible. Learn how to shorten your link and create short links for your needs. Try oqp.ru and shorten your URLs today!